Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Cyfarwyddiadau a Chyngor Cyffredinol

Defnyddiwch y camau canlynol i chwilio am geisiadau cynllunio:

  1. Os ydych yn gwybod rhif y cais (neu ran ohono), fe'i rowch isod. Fel arall gallwch ddefnyddio unrhyw o’r meysydd isod i chwilio'n fwy manwl. Mae angen llenwi o leiaf un maes
  2. Cliciwch y botwm ‘Chwilio’ i chwilio am geisiadau cynllunio
  3. I gael help penodol gyda chwilio, hofrwch dros y gofynnod priodol
Os ydych angen cymorth gael gafael ar y manylion ar y gofrestr , cysylltwch â adran gynllunio ar 01656 643155.

Nodwch mai dim ond hysbysiadau penderfynu o 1 Ionawr 2006 ymlaen sydd ar gael ar-lein. Gellir prynu hysbysiadau penderfynu cynharach drwy ffonio 01656 643675 a dyfynnu’r cyfeirnod cynllunio.

   
Calendar   Calendar  
Calendar   Calendar  
Calendar   Calendar  


Last Updated: 01/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud